Kształcenie słuchu klasa III – Emilia Kotowska, Paweł Mazur

Kształcenie słuchu wydane przez Wydawnictwo Muzyczne Contra jest to cykl książek obejmujący swoim zakresem cały materiał do szkół muzycznych I stopnia. Materiał podzielony jest na 6 klas i opiera się głównie na obowiązującym programie nauczania.

Poszczególne zagadnienia objaśnione są w każdej części w sposób dostępny, według pewnych zasad. Dla uczniów klas I – III podany został najpierw materiał teoretyczny, a następnie jego utrwalenie poprzez ćwiczenia pisane (w połączeniu z kaligrafią muzyczną), ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia melodyczne i dwugłosowe ćwiczenia rytmiczno – melodyczne. Po każdym dziale tematów znajdują się ćwiczenia sprawdzające.

Zastosowana została forma rozmowy z uczniami, co ułatwia i uatrakcyjnia naukę. Materiał teoretyczny omawia Muzykuś, ćwiczenia melodyczne wprowadza Melodyjka, ćwiczenia rytmiczne – Rytminka, a ćwiczenia sprawdzające – Testuś.

Opis

Zagadnienia zawarte w książce:

Gama B-dur – Półtony w gamie B-dur – Dźwięk prowadzący w gamie B-dur – Triada harmoniczna w gamie B-dur – Utrwalanie w tonacji B-dur.
Takty ósemkowe – Takt 3/8 – Metrum 3/8 – Taktowanie w metrum 3/8.
Zależności między tonacjami .
Gama a-moll – Gama a-moll eolska (naturalna, pierwotna) – Tetrachordy w gamie a-moll eolskiej – Półtony w gamie a-moll eolskiej – Gama a-moll harmoniczna – Tetrachordy w gamie a-moll harmonicznej – Półtony w gamie a-moll harmonicznej – Gama a-moll dorycka – Tetrachordy w gamie a-moll doryckiej – Półtony w gamie a-moll doryckiej – Gama a-moll melodyczna – Tetrachordy w gamie a-moll melodycznej – Półtony w gamie a-moll melodycznej – Tetrachordy w odmianach gamy a-moll – Dźwięk prowadzący w gamie a-moll – Trójdźwięk toniczny w gamie a-moll – Triada harmoniczna w gamie a-moll – Utrwalanie w tonacji a-moll.
Takty ósemkowe złożone regularne – Takt 6/8 – Metrum 6/8 – Taktowanie w metrum 6/8.
Gama e-moll – Gama e-moll eolska (naturalna, pierwotna) – Gama e-moll harmoniczna – Gama e-moll dorycka – Gama e-moll melodyczna – Tetrachordy w odmianach gamy e-moll – Dźwięk prowadzący w gamie e-moll – Triada harmoniczna w gamie e-moll – Utrwalanie w tonacji e-moll.
Takty ósemkowe złożone regularne – Takt 9/8 – Metrum 9/8 – Taktowanie w metrum 9/8 – Takt 12/8 – Metrum 12/8 – Taktowanie w metrum 12/8.
Gama d-moll – Gama d-moll eolska (naturalna, pierwotna) – Gama d-moll harmoniczna – Gama d-moll dorycka – Gama d-moll melodyczna – Tetrachordy w odmianach gamy d-moll – Dźwięk prowadzący w gamie d-moll – Triada harmoniczna w gamie d-moll – Utrwalanie w tonacji d-moll.
Synkopa – Synkopa przez łuk – Synkopa przez wartość – Synkopa w grupach szesnastkowych.
Uzupełnienie szesnastkowe.
Uzupełnienie ósemkowe w taktach ósemkowych.
Grupowanie wartości ósemkowych – Grupowanie ósemek w taktach ćwierćnutowych – Grupowanie ósemek w taktach ósemkowych.
Polifonia – Polimetria – Polirytmia.
Interwały – Pryma czysta – Sekunda mała, sekunda wielka – Tercja mała, tercja wielka – Kwarta czysta – Kwinta czysta – Oktawa czysta.
Trójdźwięki w gamach durowych (majorowych) – Trójdźwięki w gamie C-dur – Trójdźwięki w gamie G-dur – Trójdźwięki w gamie F-dur – Trójdźwięki w gamie D-dur – Trójdźwięki w gamie B-dur.

Dodatkowe informacje

Wydawnictwo

Contra

Liczba stron:

84

Autor

Paweł Mazur

Format:

A4

Rok wydania:

2005