Kształcenie słuchu klasa II – Emilia Kotowska, Paweł Mazur

Kształcenie słuchu wydane przez Wydawnictwo Muzyczne Contra jest to cykl książek obejmujący swoim zakresem cały materiał do szkół muzycznych I stopnia. Materiał podzielony jest na 6 klas i opiera się głównie na obowiązującym programie nauczania.

Poszczególne zagadnienia objaśnione są w każdej części w sposób dostępny, według pewnych zasad. Dla uczniów klas I – III podany został najpierw materiał teoretyczny, a następnie jego utrwalenie poprzez ćwiczenia pisane (w połączeniu z kaligrafią muzyczną), ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia melodyczne i dwugłosowe ćwiczenia rytmiczno – melodyczne. Po każdym dziale tematów znajdują się ćwiczenia sprawdzające.

Zastosowana została forma rozmowy z uczniami, co ułatwia i uatrakcyjnia naukę. Materiał teoretyczny omawia Muzykuś, ćwiczenia melodyczne wprowadza Melodyjka, ćwiczenia rytmiczne – Rytminka, a ćwiczenia sprawdzające – Testuś.

Opis

Zagadnienia zawarte w książce:

Zagadnienia zawarte w książce:
Gama G-dur – Tetrachordy w gamie G-dur – Półtony w gamie G-dur – Dźwięk prowadzący w gamie G-dur – Utrwalanie w tonacji G-dur.
Triada harmoniczna – Triada harmoniczna w gamie C-dur – Triada harmoniczna w gamie G-dur.
Ćwierćnuta z kropką.
Uzupełnienie ósemkowe.
Oznaczenia dynamiki.
Gama F-dur – Tetrachordy w gamie F-dur – Półtony w gamie F-dur – Dźwięk prowadzący w gamie F-dur – Utrwalanie w tonacji F-dur – Triada harmoniczna w gamie F-dur.
Takty ćwierćnutowe – Takt 5/4 – Metrum 5/4 – Taktowanie w metrum 5/4 – Takt 6/4 – Metrum 6/4 – Taktowanie w metrum 6/4.
Grupy szesnastkowe powstałe z połączenia dwóch szesnastek.
Da capo al Fine.
Gama D-dur – Tetrachordy w gamie D-dur – Półtony w gamie D-dur – Dźwięk prowadzący w gamie D-dur – Triada harmoniczna w gamie D-dur – Utrwalanie w tonacji D-dur.
Grupy szesnastkowe powstałe z połączenia trzech szesnastek.
Oznaczenia artykulacji – Legato – Staccato.
Triola ósemkowa.
Przedtakt.
Gama C-dur – Gama c-moll harmoniczna.
Tempo.
Podwójna prędkość, Podwójne zwolnienie.
Interwały – Prymy – Sekunda – Tercja – Kwarta – Kwinta – Oktawa.

 

Dodatkowe informacje

Wydawnictwo

Contra

Liczba stron:

84

Autor

Paweł Mazur

Format:

A4

Rok wydania:

2005