Kształcenie słuchu klasa I – Emilia Kotowska, Paweł Mazur

Kształcenie słuchu wydane przez Wydawnictwo Muzyczne Contra jest to cykl książek obejmujący swoim zakresem cały materiał do szkół muzycznych I stopnia. Materiał podzielony jest na 6 klas i opiera się głównie na obowiązującym programie nauczania.

Poszczególne zagadnienia objaśnione są w każdej części w sposób dostępny, według pewnych zasad. Dla uczniów klas I – III podany został najpierw materiał teoretyczny, a następnie jego utrwalenie poprzez ćwiczenia pisane (w połączeniu z kaligrafią muzyczną), ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia melodyczne i dwugłosowe ćwiczenia rytmiczno – melodyczne. Po każdym dziale tematów znajdują się ćwiczenia sprawdzające.

Zastosowana została forma rozmowy z uczniami, co ułatwia i uatrakcyjnia naukę. Materiał teoretyczny omawia Muzykuś, ćwiczenia melodyczne wprowadza Melodyjka, ćwiczenia rytmiczne – Rytminka, a ćwiczenia sprawdzające – Testuś.

Opis

Materiał klasy I zawiera ogólne pojęcia teorii muzyki, jak pięciolinia, klucze muzyczne, linie dodane dolne, akolada. Stopniowo wprowadzane są wartości rytmiczne: ćwierćnuta, półnuta, cała nuta, ósemka i szesnastka oraz ich pauzy (znajomość ich potrzebna jest także na lekcjach gry na instrumentach). (…)

Wszystkie tematy opracowane są za pomocą dużej ilości ćwiczeń, melodii oraz piosenek.

Mamy nadzieję, że publikacja ta będzie interesująca dla pedagogów. Przystępna forma prezentacji zagadnień może być także pomocą dla rodziców uczących się dzieci.

Zagadnienia zawarte w książce:

Klucze muzyczne – Klucz wiolinowy – Klucz basowy

Ćwierćnuta – Pauza ćwierćnutowa

Takt 2/4 – Metrum 2/4

Nazwy dźwięków (g sol, f fa, e mi)

Taktowanie w metrum 2/4

Półnuta – Pauza półnutowa

Takt 3/4 – Metrum 3/4

Nazwy dźwięków (d re, c do)

Taktowanie w metrum 3/4

Repetycja – Volta

Cała nuta – Pauza całonutowa

Takt 4/4 – Metrum 4/4

Nazwy dźwięków (a la)

Taktowanie w metrum 4/4

Ósemka – Pauza ósemkowa

Nazwy dźwięków (h si)

Szesnastka – Pauza szesnastkowa

Uzupełnianie ćwierćnutowe

Gama C-dur – Półton – Sekunda mała – Cały ton – Sekunda wielka – Dźwięk toniczny w gamie C-dur – Dźwięk prowadzący w gamie C-dur – Trójdźwięk toniczny w gamie C-dur – Utrwalanie w tonacji C-dur

Linie dodane dolne i górne

Przedłużanie wartości rytmicznych – Fermata – Kropka przy nucie – Półnuta z kropką – Łuk

Interwały – Tercja – Kwinta – Oktawa

Znaki chromatyczne – Krzyżyk – Bemol – Kasownik

Trójdźwięk durowy i molowy

Dodatkowe informacje

Wydawnictwo

Contra

Liczba stron:

84

Autor

Paweł Mazur

Format:

A4

Rok wydania:

2005