Dyktanda elementarne II – zeszyt ucznia – Maria Ćwiklińska, Małgorzata Rogozińska

Nowoczesny zestaw dyktand dla dzieci i młodzieży. Układem materiału oraz założeniami metodycznymi nawiązuje do Solfeżu elementarnego Marii Wacholc. Kolejność wprowadzania nowych zagadnień jest taka sama jak w Solfeżu elementarnym, co pozwala na równoległe korzystanie z obu podręczników, a tym samym daje możliwość opracowywania identycznych zagadnień w różnych formach, takich jak śpiewanie, rozpoznawanie, zapisywanie.
Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie recenzji specjalistów: prof. dr hab. Marii Wacholc i mgr Małgorzaty Bednarek. Numer zalecenia:

Dodatkowe informacje

Wydawnictwo

Triangiel

Format:

A4

Rok wydania:

2018

Typ oprawy:

miękka

Liczba stron:

52

Autor:

Małgorzata Rogozińska